ENTRETENIR-SE

despendre el temps SV, aplicar temps a alguna activitat, entretenir-se (A-M)

Despèn el temps fent mots encreuats

passar el temps, perdre el temps

estar per brocs SV, insistir molt en una cosa vana o capritxosa (A-M)

Sí que està per brocs, jo ja l’hauria engegat! / Estar per molts brocs (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal) (*, A-M)

estar de romanços

tallar caps (ant.)

fer estaries SV, entretenir-se, deturar-se algú en un lloc sense anar al seu fet (EC)

Va fer, doncs, estaries esperant-lo / Feia estaries per no entrar a casa seva / Vés-hi de seguida, i no facis estaries / Adéu!, no puc fer estaries (A-M, A-M, Fr, EC)

gronxar-s’hi, perdre el temps

anar a preu fet (ant.), anar al gra (ant.), anar als fets (ant.), fer puces (p.ext.)

fer temps SV, dilatar l’espera d’alguna cosa / entretenir-se en alguna cosa secundària esperant un esdeveniment, el moment d’obrar més intensament, etc. / deixar passar el temps sense una ocupació determinada, generalment en espera d’alguna cosa (IEC, A-M, EC)

Ell ja ha acabat, però està fent temps per poder sortir amb els que pleguen més tard / Tot llegint faig temps per anar a cal metge (R-M, EC)

passar l’estona (p.ext.), fer puces (p.ext.)

fer volar coloms SV, ocupar-se en coses inútils (R-M)

Tantes coses importants que hem de discutir i s’entreté a fer volar coloms amb teories absurdes (R-M)

perdre el fil (d’alguna cosa) (p.ext.), caçar mosques (p.ext.), perdre el temps (p.ext.), estar empleat en la roba dels gegants (p.ext.)

gronxar-s’hi SV, entretenir-se excessivament a fer una cosa, especialment una feina, fer-la amb negligència (EC)

Fent la caixa, sempre s’hi gronxa massa

ajeure-s’hi, fer estaries, fer puces

anar a la idea (ant.)

matar el temps SV, perdre el temps / ocupar el temps en coses sense importància (IEC, EC)

El viatge és molt llarg; per matar el temps m’emporto revistes per a llegir (R-M)

passar el temps, matar l’estona, matar les hores, matar l’aranya, matar l’avorriment, passar l’estona

matar l’aranya SV, entretenir-se / ocupar el temps en coses sense importància (R-M, *)

Mentre m’espero no sé què fer per matar l’aranya; no he portat ni el diari (R-M)

passar el temps, matar el temps, matar l’avorriment, matar l’estona, matar les hores, passar l’estona

matar l’avorriment SV, passar el temps amb alguna activitat

Perquè et passi el mal humor has de matar l’avorriment, truca a la teva colla i surt una estona

matar el temps, matar l’aranya, matar l’estona, matar les hores, passar el temps, passar l’estona

matar l’estona SV, perdre l’estona / ocupar el temps en coses sense importància (IEC, *)

Com que no sap com matar l’estona, ve aquí a incordiar

matar el temps, matar les hores, matar l’aranya, matar l’avorriment, passar el temps, passar l’estona, fer puces

matar les hores SV, perdre les hores / ocupar el temps en coses sense importància (IEC, EC)

Els avis maten les hores jugant a cartes o al dòmino

matar el temps, matar l’estona, matar l’aranya, matar l’avorriment, passar el temps, passar l’estona

matar hores (v.f.), hores mortes (p.ext.)

parar-se en cametes de mosca SV, aturar-se per detalls insignificants (A-M)

Mai no avança en el seu aprenentatge perquè es para en cametes de mosca

parar-se en una mosca

tallar caps (ant.), estar de romanços (p.ext.)

parar-se en una mosca SV, aturar-se per detalls insignificants (A-M)

Mai no arriba a cap conclusió important perquè sempre es para en una mosca

parar-se en cametes de mosca

passar el temps SV, aplicar el temps a alguna activitat, entretenir-se (A-M)

Diu que mentre espera el tren, per passar el temps, compta els homes que duen bigoti / Passa el temps sumant els números de les matrícules (R-M, *)

matar el temps, matar l’aranya, passar l’estona, despendre el temps, matar l’avorriment, matar l’estona, matar les hores

passar l’estona SV, entretenir-se / aplicar el temps a alguna activitat, distreure’s (R-M, *)

Molta gent sol anar a passar l’estona a la Rambla, on sempre hi ha quelcom per a badar-hi (R-M)

passar el temps, matar el temps, matar l’aranya, matar l’avorriment, matar l’estona, matar les hores

fer temps (p.ext.)

perdre el temps SV, no ocupar-se en res de profit / desaprofitar el temps, no fer allò que caldria o es podria fer (R-M, EC)

Abans encara estudiava una mica, però ara només fa que perdre el temps (R-M)

despendre el temps, perdre el pa i el paneret, fer la pamparruana, tocar-se la pamparruana, fer estaries, no fer una gamba, perdre l’estona, caçar mosques, perdre es temps i sa llavor, portar taronges a València

aprofitar el temps (ant.), comptar les bigues (p.ext.), estar de romanços (p.ext.), perdre temps (p.ext.), fer volar coloms (p.ext.), anar de preguntes i respostes (p.ext.)