ENTREMETRE'S

ficar-se en brocs SV, ficar-se en qüestions alienes o que no ens atenyen (R-M)

Sempre es fica en brocs. Hauria de vigilar de no ficar-se en assumptes que no l’afecten

ficar-se en bucs, ficar-se on no li importa, ficar-se en tot, ficar el nas allà on no el demanen, ficar-se on no el demanen, ficar cullerada (en alguna cosa), ficar el nas (en alguna cosa)

fer el seu fet (ant.)

ficar-se en tot SV, algú, ficar-se en qüestions alienes o que no l’atenyen

Pregunta-li-ho a la veïna del primer pis. Com que es fica en tot, segur que ho sap / Sempre t’has de fotre en tot? Deixa’m en pau! (També s’usa amb el verb fotre)

ficar-se on no li importa; ficar-se on no el demanen; ficar el nas allà on no el demanen; ficar-se en brocs; ficar-se en bucs; entrar pertot, com el pet del dimoni; ficar-se en la vida (d’algú); ficar cullerada (en alguna cosa)

fer el seu fet (ant.), ésser una fura (p.ext.), pare Manefla (p.ext.)

ficar-se on no li importa SV, algú, ficar-se en qüestions alienes o que no l’atenyen

És un xafarder, sempre es fica on no li importa / Com que jo no em foto on no m’importa, demano que els altres tampoc no ho facin (També s’usa amb el verb fotre)

ficar-se on no el demanen; ficar-se en tot; ficar el nas allà on no el demanen; ficar-se en brocs; ficar-se en bucs; ficar-se en la vida (d’algú); entrar pertot, com el pet del dimoni; donar nassades; ficar el nas pertot arreu

fer el seu fet (ant.)