ENTREMETEDOR

ANT

cada ocell al seu niu O, locució usada per a indicar que algú no s’entremet en la vida o en els afers dels altres

És un bon veí, l’ajuda si té cap problema i, si no, cada ocell al seu niu

cadascú a casa seva, dóna recapte a casa teva

ANT

cadascú a casa seva SQ, locució usada per a indicar que algú no s’entremet en la vida o en els afers dels altres

Treballen junts; però, després de la feina, cadascú a casa seva

dóna recapte a casa teva, cada ocell al seu niu

ANT

fer el seu fet SV, fer allò que ha de fer, treballar en els propis afers (EC)

És una persona a qui agrada fer el seu fet i no ficar-se on no la demanen

no prendre candela (en alguna cosa)

ficar-se en brocs (ant.), ficar-se on no el demanen (ant.), ficar el nas allà on no el demanen (ant.), ficar-se en tot (ant.), ficar-se on no li importa (ant.)