ENTREMALIAT

ésser de la pell de Barrabàs SV, ésser molt entremaliat (IEC)

Aquest nen és de la pell de Barrabàs. A l’escola es dedica a donar cops de puny als seus companys

ésser de la pell del diable, ésser de la pell de Judes, ésser un bon element (algú), més dolent que Calet

ésser de la pell de Judes SV, ésser molt dolent moralment, o, parlant d’infants, molt entremaliat (A-M)

Té un nen que és de la pell de Judes, no para de fer malifetes

ésser un bon element (algú), ésser de la pell de Barrabàs, ésser de la pell del diable, no tenir pensament bo, més dolent que Calet

ésser de por (algú) SV, ser molt entremaliat, indòcil (IEC)

Aquest marrec és de por! (IEC)

ésser de mal plec (algú), ésser un estornell, ésser un trasto (algú), ésser un bon element (algú)

ésser un cas (algú) (p.ext.)

ésser un bon element (algú) SV, dit per a referir-se a qui fa dolenteries pròpies d’una criatura

Aquesta mosseta és un bon element, ja cal que la vigileu / Aquest marrec està fet un bon element; no para de fer dolenteries

ésser una bona peça (algú), ésser de la pell de Judes, ésser de la pell de Barrabàs, ésser un estornell, ésser un trasto (algú), ésser de por (algú)

haver mamat llet de cabra (p.ext.)

ésser un estornell SV, (ésser una) persona molt eixerida, desperta i alhora esvalotada (EC)

Aquest noi és un estornell: no para quiet i no pot estar sense fer malifetes (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

ésser un bon element (algú), ésser de por (algú)

ésser un trasto (algú) SV, dit de qui fa dolenteries pròpies d’una criatura

Té un germà que és un trasto: farà tornar bojos els seus pares (També s’usa amb la forma ésser molt trasto (algú))

ésser un bon element (algú), ésser de por (algú)

fer-ne de totes (p.ext.)

haver mamat llet de cabra SV, ésser una criatura inquieta i entremaliada (IEC)

No m’estranya tot el que expliques d’aquest noi; ha mamat llet de cabra / Aquest vailet ha mamat llet de cabra: mira que n’és d’entremaliat (R-M, *)

ésser un bon element (algú) (p.ext.), no tenir pensament bo (p.ext.), més dolent que Calet (p.ext.)

més dolent que Calet SA, molt dolent

Aquest noi és més dolent que Calet: no para de fer entremaliadures

no tenir pensament bo, ésser de la pell de Judes, ésser de la pell de Barrabàs

haver mamat llet de cabra (p.ext.)

[Tarr. (A-M)]

no tenir pensament bo SV, ésser una persona (i sobretot un infant) de males iniciatives, que només pensa i fa coses dolentes (A-M)

Aquest nen no té pensament bo, només fa que disbarats

ésser de la pell de Judes, ésser de la pell del diable, més dolent que Calet

tenir el diable al cos (p.ext.), haver mamat llet de cabra (p.ext.)