ENTREBANCAR-SE

topar de morros SV, entrebancar-se de cara amb algú o alguna cosa que es troba al mig del camí

Anava llegint i va topar de morros contra un arbre / Va topar de nassos amb la paret i es va fer un trau al cap (També s’usa amb el verb fotre, el grup verbal anar a petar i amb el nom nas) (EC, *)

anar de trompis (p.ext.), anar de trompis (p.ext.), caure de nassos (p.ext.), fotre’s un pinyo (p.ext.)