ENTRAR

treure el nas SV, assistir un moment en algun lloc / entrar en un lloc i tornar-ne a sortir ràpidament / anar-hi sense estar-hi gaire estona (R-M, Fr, EC)

Ja el tenim aquí; ja m’estranyava que no vingués a treure el nas per saber com va la festa (R-M)

treure el cap, deixar-se caure, entrar i sortir

treure el nas per un forat (p.ext.), fer-hi poques puces (a algun lloc) (p.ext.), visita de metge (p.ext.)