ENTOSSUDIR-SE

ficar la banya (en alguna cosa) SV, obstinar-se, agafar una idea i no voler-se convèncer del contrari / obstinar-se a fer alguna cosa (A-M, EC)

Ha ficat la banya a fer aquell viatge i no pararà fins a aconseguir-ho / Quan ha ficat la banya, ningú no pot dissuadir-lo d’allò que es proposa (*, R-M)

ficar la banya en un forat, ficar-se-li entre cella i cella (a algú), ficar-se (alguna cosa) al barret, ficar-se (alguna cosa) al cap, ficar-se (alguna cosa) dins el carbassot

deixar córrer (alguna cosa) (ant.)

tancar-se a la banda SV, obstinar-se, no deixar-se convèncer (A-M)

Pareixia tancat a la banda, irreductible / En Joan s’havia tancat a la banda i no hi havia res a fer; ningú no el va poder fer canviar d’opinió (A-M, *)

fer el bot, ficar el cap a l’olla, ficar el cap al cove, posar-se de cul a la paret

tancar-se en banda (v.f.)