ENTORN

a l’entorn de SP, situat voltant alguna cosa (R-M)

Les tropes es van situar a l’entorn del castell / A l’entorn hi ha gespa (El complement és opcional) (*, R-M)

al voltant de, pels volts de, al volt de

entorn de (v.f.)

a la rodó SP, al voltant / en l’espai que hi ha al volt d’una cosa (A-M, *)

El tro es va sentir una hora a la rodó (A-M)

al rodó, al voltant de

tot lo rodó (Tarr., Mall., Men.)

[Valls (A-M)]

al rodó SP, al voltant / en l’espai que hi ha al volt d’una cosa (A-M, *)

Al rodó de la casa hi ha un munt d’arbres / Quan va arribar a la plaça nova, va fer una volta al rodó (El complement es pot ometre)

al voltant de

tot lo rodó (Tarr., Mall., Men.), a la rodó (Valls)

al voltant de SP, en l’espai que hi ha al volt d’una cosa (IEC)

Tots érem al voltant de la taula / Al voltant d’en Joan hi havia una munió de gent / Tothom era al seu voltant (També s’usa amb la forma tot al voltant de. El complement és opcional)

pels volts de, per les engires de, a l’entorn de, a la rodó, al rodó, tot lo rodó, al volt de

tot lo rodó SQ, al voltant / en l’espai que hi ha al volt d’una cosa (A-M, *)

Per tot lo rodó de la casa hi havia aigua (A-M)

al rodó, al voltant de

a la rodó (Valls)

[Tarr., Mall., Men. (A-M)]