ENTONAR

agafar el to SV, copsar el grau d’elevació d’una nota o notes musicals per a cantar o sonar d’acord amb aquesta elevació (EC)

És un geni; sempre agafa el to a la primera

donar el to (a algú) (inv.), galejar la veu (p.ext.), jugar la veu (p.ext.), cantar com una calàndria (p.ext.)

donar el to (a algú) SV, fer sentir un so de determinada elevació perquè els músics o cantants, sentint-lo i imitant-lo, puguin graduar llur veu i llurs instruments (EC)

El director de la coral va donar el to a totes les cordes i el recital va començar

agafar el to (inv.), donar l’entrada (a algú) (p.ext.)