ENTITAT

persona jurídica SN, entitat reconeguda com a subjecte de dret i, doncs, de drets i obligacions / conjunt de persones o de béns reconegut com a subjecte de dret amb personalitat independent dels seus associats, o dels seus afavorits, que s’organitza per a la consecució d’un fi permanent (IEC, EC)

L’Òmnium Cultural es personà al judici com a persona jurídica

personalitat jurídica (p.ext.)