ENTERRAR

cantar el gori-gori SV, parodiar el cant de les absoltes (R-M)

Van anar a enterrar la sardina disfressats amb robes llargues i cantant el gori-gori (R-M)

tenir un peu a la tomba (p.ext.), tenir un peu al cementiri (p.ext.)

portar (algú) de panxa enlaire SV, portar algú a enterrar (Fr)

Porten l’alcalde de panxa enlaire cap al cementiri

portar (algú) panxa enlaire (v.f.), sortir amb els peus per davant (inv.)