ENTERRAMENT

pompes fúnebres SN, conjunt de cerimònies i honors que acompanyen un difunt al cementiri (EC)

Administració de pompes fúnebres / Vam haver de trucar al servei de pompes fúnebres perquè organitzés l’enterrament com més aviat millor (EC, *)

les honres fúnebres (p.ext.), capella ardent (p.ext.)