ENTENDRE'S

parlar amb els ulls SV, fer-se entendre amb la mirada (IEC)

Es coneixen tant que parlen amb els ulls

ésser cul i camisa (p.ext.)

portar-se bé (amb algú) SV, estar en bona relació, tractar-se amb cordialitat i harmonia / estar en bona harmonia dues o més persones, tractar-se amb cordialitat (IEC, EC)

En Pere es porta bé amb el seu germà / Cal que us porteu bé els uns amb els altres / En Joan i la Maria es porten molt bé, són una parella envejable (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

tenir de bo (amb algú), estar com Josep i Maria, tenir química

portar-se malament (amb algú) (ant.), portar-se a matar (ant.), estar a matar (ant.), no parlar (amb algú) (ant.), portar (algú) amb palmes d’or (p.ext.), fer les paus (p.ext.), fer conxorxa (p.ext.)