ENSUPERBIR-SE

posar-se com un gall SV, enfurir-se o ensuperbir-se molt (A-M)

Quan van insultar la seva dona, es va posar com un gall i la va defensar

posar-se com una fúria, posar-se com un gall de panses

alçar el Cristo (p.ext.), més estufat que un indiot (p.ext.), fer el gall (p.ext.), fet un gall (p.ext.)