ENSONYAT

no tenir-se dret de son SV, tenir moltes ganes de dormir / ensonyar-se (*, Fr)

A la conferència no es tenia dret de son i va decidir anar-se’n

tenir més son que un lladre, tenir una son de boig

caure de son (p.ext.)

tenir més son que un lladre SV, tenir moltes ganes de dormir (A-M)

No dorm bé a les nits i té més son que un lladre

tenir una son de boig, no tenir-se dret de son

caure de son (p.ext.), passió de son (p.ext.)

tenir una son de boig SV, tenir moltes ganes de dormir (A-M)

S’adormia pertot arreu, tenia una son de boig

tenir més son que un lladre, no tenir-se dret de son

caure de son (p.ext.), passió de son (p.ext.)