ENSIBORNAR

embarcar els altres i quedar en terra SCoord, induir els altres a actuar mentre hom no participa en un afer

No facis cegament el que ell et digui: sovint embarca els altres i ell es queda en terra; no vol córrer mai cap risc (R-M)

capità aranya

inflar el cap (a algú) (p.ext.)