ENSEMS

en unió (d’algú) SP, ensems / conjuntament amb algú (Fr, *)

Hi vaig anar en unió d’ell perquè no m’agrada anar-hi sol

ensems amb, en companyia (d’algú)