ENSALIVAR

fer-se-li la boca aigua (a algú) O, delir-se / sentir desig molt intens de menjar o beure una cosa molt agradable al gust (R-M, A-M)

Mirant aquells pastissos se li feia la boca aigua; se’ls hauria menjat tots (R-M)

fer venir aigua a la boca (a algú), fer-se-li les dents llargues (a algú)