ENRONQUIR-SE

enfosquir-se-li la veu (a algú) O, tornar-se ronca la veu d’algú

Des que fuma tant se li ha enfosquit la veu

aclarir-se la veu (ant.), trencar-se-li la veu (a algú) (p.ext.), no tenir veu (p.ext.), perdre la veu (p.ext.), veu de regadora (p.ext.), veu d’aiguardent (p.ext.), perdre el bel (p.ext.)