ENRONQUIMENT

veu de regadora SN, veu ronca (R-M)

S’ha constipat i té una veu de regadora que no el deixa cantar (R-M)

veu d’aiguardent (p.ext.), enfosquir-se-li la veu (a algú) (p.ext.), trencar-se-li la veu (a algú) (p.ext.)