ENREDAIRE

ésser un mafiós SV, ésser amic d’armar embolics

On va ell, sempre hi ha embolics: és un mafiós (També s’usa amb la forma ésser molt mafiós)

fer cofisimofis (p.ext.)