ENRAONAT

saltar-li la raó pel cap (a algú) O, ésser evident que té tota la raó, que pensa o parla conforme a veritat (A-M)

No discuteixis més amb ell. Que no veus que li salta la raó pel cap?

vessar-li la raó per damunt el cap (a algú), vessar-li la raó per damunt les espatlles (a algú)

vessar-li la raó per damunt el cap (a algú) O, ésser evident que té tota la raó, que pensa o parla conforme a veritat (A-M)

Vaig haver de reconèixer el meu error perquè li vessava la raó per damunt el cap

vessar-li la raó per damunt les espatlles (a algú), saltar-li la raó pel cap (a algú)

vessar-li la raó per damunt les espatlles (a algú) O, ésser evident que té tota la raó, que pensa o parla conforme a veritat (A-M)

Tot el que deia era evident; li vessava la raó per damunt les espatlles

vessar-li la raó per damunt el cap (a algú), saltar-li la raó pel cap (a algú)