ENRAONAR

practicar de raons SV, enraonar, conversar (A-M)

Caldrà que practiquem de raons sobre aquest tema abans de prendre una decisió

estar a raons

posar (alguna cosa) sobre la taula (p.ext.), posar (alguna cosa) sobre el tapet (p.ext.)