ENNUVOLAR-SE

allisar-se el cel O, cobrir-se d’un núvol uniforme (IEC)

S’ha allisat el cel, em sembla que plourà ben aviat

cobrir-se el cel, cobrir-se el temps

aclarir-se el cel (ant.), estar rodó el cel (p.ext.)

cobrir-se el cel O, ennuvolar-se / el cel, cobrir-se de núvols (IEC, *)

Al matí feia molt bon dia però al migdia ha començat a cobrir-se el cel i durant tota la tarda ha plogut

cobrir-se el temps, tapar-se el cel, allisar-se el cel

aclarir-se el cel (ant.), esportellar-se el cel (ant.), fer ull (ant.), cel cobert (p.ext.)

cobrir-se el temps O, ennuvolar-se / el cel, cobrir-se de núvols (IEC, *)

Volíem fer un pícnic a l’aire lliure però el temps es va cobrir i vam quedar-nos a casa

cobrir-se el cel, tapar-se el cel, allisar-se el cel

aixecar-se el dia (ant.), aixecar-se el temps (ant.), obrir-se el temps (ant.), temps trist (p.ext.)

tapar-se el cel O, cobrir-se de núvols (IEC)

Agafa el paraigua, que s’ha tapat el cel i crec que plourà

cobrir-se el cel, cobrir-se el temps

aclarir-se el cel (ant.), aixecar-se el dia (ant.), estar rodó el cel (p.ext.)