ENNUEGAR-SE

anar-li per l’altre cantó (a algú) SV, algú, sentir-se impedida la respiració perquè el menjar, la saliva, etc., se li ha entravessat a la gola

El pinyol de préssec li va anar per l’altre cantó i es va ofegar / Estava menjant i el tall se me’n va anar per l’altre cantó; em vaig espantar perquè no podia respirar / La saliva li va anar per l’altre costat (També s’usa amb la forma anar-li per l’altre costat (a algú))

anar-li per l’altre forat (a algú)

anar-li per l’altre forat (a algú) SV, algú, sentir-se impedida la respiració perquè el menjar, la saliva, etc., se li ha entravessat a la gola

Estava bevent aigua i li va anar per l’altre forat, per això no parava de tossir

anar-li per l’altre cantó (a algú)

fer l’ànec (p.ext.), fer mala via (p.ext.)