ENLLOC

en banda SP, enlloc, en cap part (A-M)

Truites de patata com aquesta no es fan en banda (S’usa en frases negatives)

enlloc del món, en part del món, en tot el món

en part del món SP, en cap lloc (A-M)

En part del món podria trobar tants corders com a Blanes / No n’ha vist en part del món (S’usa normalment en contextos negatius) (A-M,*)

enlloc del món, en tot el món, en banda

en tot el món SP, enlloc / en cap lloc (Fr, *)

Ha buscat el llibre que li havies demanat a totes les llibreries, però no l’ha trobat en tot el món (S’usa en frases negatives)

enlloc del món, en part del món, en banda

arreu del món (ant.), en tot lloc (ant.), arreu arreu (ant.)

enlloc del món SAdv, en cap lloc (A-M)

No ha trobat el disc que volia enlloc del món (S’usa en frases negatives)

en tot el món, en part del món, en banda, ni en palla ni en pols, ni en forat ni en finestra

arreu del món (ant.), en tot lloc (ant.), arreu arreu (ant.), en ma vida (p.ext.)

ni en forat ni en finestra SCoord, enlloc / a cap lloc (R-M, *)

Jo prou que el cercava, però no el vaig veure ni en forat ni en finestra; es devia amagar / Vàrem buscar les claus tota la tarda i no les vam trobar en forat ni en finestra (S’usa en contextos negatius) (R-M, *)

ni en palla ni en pols, enlloc del món

ni en palla ni en pols SCoord, enlloc / a cap lloc (R-M, *)

He passat tot el matí buscant tinta groga i no n’he trobada ni en palla ni en pols / No ho busquis més, que no ho trobaràs ni en palla ni en pols (S’usa en contextos negatius) (R-M, *)

ni en forat ni en finestra, enlloc del món