ENGREIXAR-SE

criar greix SV, engreixar-se, esdevenir obès (EC)

Durant les festes de Nadal, amb tants àpats com es fan, s’acostuma a criar greix

posar greix, criar panxa, posar carn, posar panxa

perdre les carns (ant.)

criar panxa SV, engreixar-se / esdevenir obès (Fr, *)

Si beus tanta cervesa, criaràs panxa (IEC)

posar carn, posar bons sagins, posar greix, posar panxa, criar greix

perdre les carns (ant.)

posar bons sagins SV, engreixar-se / esdevenir obès (IEC, *)

Fa molt bona vida ara, aviat posarà bons sagins

posar greix, posar carn, criar panxa

perdre les carns (ant.)

posar carn SV, engreixar-se / esdevenir obès (IEC, *)

A mesura que es fa gran va posant carn; de jove era molt prim / Durant les vacances, malgrat faci molt d’esport, sempre posa carn (R-M)

posar greix, criar panxa, posar bons sagins, criar greix

perdre les carns (ant.), ésser un sac de carn (algú) (p.ext.)

posar greix SV, engreixar-se, esdevenir obès (EC)

Fa una vida tan sedentària que aviat posarà greix / Si no pares de posar greix, rebentaràs (R-M)

posar carn, criar greix, posar bons sagins, posar panxa

perdre les carns (ant.)

posar panxa SV, engreixar-se, adquirir volum la panxa (EC)

Si no procures caminar una mica més, aviat posaràs panxa; estàs massa hores assegut (R-M)

posar greix, criar panxa, criar greix

perdre les carns (ant.)