ENGANY

joc brut SN, actuació poc correcta (R-M)

Vàrem ser víctimes d’un joc brut; confiàvem en ell i no va complir el tracte; això ens va fer quedar malament amb els nostres clients (R-M)

mala jugada, cop baix

jugar brut (p.ext.), males arts (p.ext.), negoci brut (p.ext.)

males arts SN, mitjans reprovables (R-M)

Valent-se de les seves males arts, va fer enemistar-se tota la família i ell va aprofitar-se dels uns i dels altres / Va aconseguir aquell lloc per males arts (R-M, *)

mala art (v.f.), negoci brut (p.ext.), joc brut (p.ext.), fer el doble joc (a algú) (p.ext.)