ENFRONTAMENT

acció directa SN, enfrontament directe entre patrons i obrers, al marge del marc legal establert (IEC)

Els treballadors de la fàbrica van decidir obrar en acció directa perquè la llei no els emparava

què vols dir amb això O, expressió que hom diu a la persona que l’amenaça, que l’adverteix, etc. (EC)

—Si no canvies d’actitud, la meva paciència s’acabarà aviat! —Què vols dir amb això? / Què voleu dir amb això? Que m’obligueu a venir? (S’usa normalment en les segones i en les terceres persones del present d’indicatiu)