ENFRONT

a l’endret de SP, enfront, a l’altura d’una cosa / enfront; davant per davant; a l’altura (d’una cosa) (EC, A-M)

A l’endret del monestir trobareu un alberg / Vaig posar la prestatgeria a l’endret de la finestra / A l’endret dels diccionaris trobaràs les fotografies dels rebesavis / Si continueu recte, trobareu un restaurant i a l’endret hi ha el cinema (El complement és opcional)

davant per davant de

barba a barba SN, l’un davant de l’altre (R-M)

Quan menys ho esperaven es van trobar barba a barba en una taula del cafè (R-M)

cara a cara, vis a vis, nas a nas

davant per davant de SAdv, l’un davant de l’altre / donant-se la cara una persona o una cosa amb l’altra (IEC, EC)

Ell viu davant per davant de casa meva, a l’altra banda de carrer / La meva cambra és davant per davant de la seva / Les nostres cases estan davant per davant (El complement és opcional) (R-M, EC, A-M)

cara a cara, enfront de, a l’endret de, en dret (d’algun lloc)

fer cara a SV, estar (un edifici) davant d’un altre (EC)

La Sagrada Família fa cara a la plaça Gaudí

enfront de (p.ext.), davant per davant de (p.ext.)

fit a fit SN, fixament, amb la vista fixa (A-M)

Ahir, em va convidar a sopar i fit a fit em va dir que es volia casar amb mi

cara a cara, vis a vis

de fit a fit (v.f.)

front a front SN, fent cara contra algú (A-M)

S’han trobat front a front i s’han dit tot el que pensaven l’un de l’altre

cara a cara, tu per tu

nas a nas SN, l’un davant de l’altre (R-M)

Van trobar-se nas a nas quan menys ho esperaven / Es va topar nas a nas amb el seu enemic (S’usa normalment amb els verbs topar i trobar) (R-M, EC)

cara a cara, a tocar, vis a vis, barba a barba

tu per tu SN, enfront l’un de l’altre (R-M)

Fa temps que no s’han vist i avui, quan s’han trobat tu per tu a casa d’un amic, no es coneixien (R-M)

cara a cara, front a front