ENEMISTAT

dur-se bandera negra SV, ésser rivals / dues persones, dur-se molt per la punta, tenir-se mútuament enemistat (R, *)

Són germans, però es duen bandera negra (També s’usa amb la forma dur-se bandera vermella)

bandera negra (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

estar a mata-degolla SV, dues persones, dues famílies, etc., estar molt enemistades / (dues persones, dues famílies, etc.) haver-hi entre elles una gran enemistat, amb el propòsit de fer-se mútuament tot el dany possible (IEC, EC)

Fa anys que està a mata-degolla amb el seu veí a causa d’una paret mitgera / Està a mata-degolla amb tots els seus companys de misèria / Des que la Maria és la xicota d’en Ramon, ella i la Maria Àngels estan a mata-degolla (R-M, A-M, *)

estar de punta, tenir-li el dit ficat a l’ull (a algú)

com gat i gos (p.ext.)

no poder veure (algú) SV, tenir una forta aversió a algú (IEC)

No puc veure la Maria des que li va fer allò a en Joan

tenir (algú o alguna cosa) entravessat, no poder sofrir, no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura, dur (algú) a l’ull, no mirar la cara (a algú), tenir (algú) entre ulls, tenir-li palletes (a algú), tenir-li el dit ficat a l’ull (a algú)

no voler peres (amb algú) (p.ext.)