ENDREÇAT

estar a condret SV, tenir alguna cosa ben arreglada, així com pertoca que estigui (A-M)

Perquè tot estigui a condret, haurem de fer un esforç / Posa’l així, el llibre, que estarà més a condret (També s’usa amb els quantificadors més, molt, etc. en posició postverbal) (*, A-M)

en ordre

en doina (ant.), tenir (alguna cosa) en condret (inv.)

[Solsona (A-M)]

tenir (alguna cosa) en condret SV, tenir alguna cosa en bon estat, ben endreçada / tenir-la ben arreglada, així com pertoca que estigui (IEC, A-M)

Té els documents en condret / Aquests papers no els tindràs mai en condret si no compres carpetes (*, R-M)

en ordre

tenir (alguna cosa) a condret (v.f.), en doina (ant.), estar a condret (inv.), en bon estat (p.ext.)