ENDOLL

presa de corrent SN, endoll, especialment la base o sòcol que hom fixa en una paret, en un aparell o una màquina, etc. (EC)

Has de saber on tens la presa de corrent, si vols endollar aquest aparell

presa de terra (p.ext.)