ENDEUTAT

estar endeutat fins al coll SV, (estar) ensorrat, entrampat / tenir molts deutes (R-M, EC)

En Jaume, des que ha engegat la nova empresa, està endeutat fins al coll / No et pagarà el que t’ha comprat; estar fins al coll de deutes (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

estar fins a la nou del coll, estar amb l’aigua fins al coll, tenir més deutes que el govern, estar a l’última pregunta

deixar a deure (p.ext.), quedar a deure (p.ext.)

tenir més deutes que el govern SV, estar endeutat (R-M)

Ja té més deutes que el govern; no t’estranyi que ningú no vulgui fer-li crèdit (R-M)

estar endeutat fins al coll

deixar a deure (p.ext.), quedar a deure (p.ext.)