ENDEMÉS

amb tot això SP, de més a més (R-M)

Ja estava prou cansat i amb tot això va haver d’anar fins a l’altra part del poble / Havia menjat quatre plats i amb tot això va voler repetir el de carn (R-M)

no res menys, a més de, oi més, per a més inri

d’altra part (p.ext.), per torna (p.ext.)

d’altra banda SP, considerant un altre aspecte de la qüestió / altrament / a més, de més a més (R-M, IEC, EC)

No vindré amb vosaltres perquè tinc molta feina; d’altra banda, l’espectacle que aneu a veure tampoc no m’interessa gaire (R-M)

d’altra part, a part de

per altra banda (v.f.)

d’altra part SP, també / en un altre aspecte / altrament, endemés (R-M, A-M, IEC)

Està bé que li deixis el llibre, però, d’altra part, li has de recomanar que no te’l perdi / Renya’l, si cal; però d’altra part encoratja’l perquè no es desanimi (R-M)

a més de, d’altra banda, a part de

per altra part (v.f.), amb tot això (p.ext.)

per paga SP, per afegitó, endemés (del que ja s’ha dit) (A-M)

Pensant que ja eren les dues des capvespre, perquè per paga era un dia calitjós i no podia calcular s’hora per es sol (A-M)

a més de