ENDARRERIT

dur la borromba SV, ésser el darrer d’una classe, una promoció, etc. / ésser a la cua d’una secció en una escola (R-M, IEC)

Ara és molt eficient, però, de petit, a l’escola, sempre duia la borromba; tenia les pitjors notes (R-M)

fora de sèrie (ant.), estar dalt de tot (ant.), a la cua de (p.ext.), calçar pocs punts (p.ext.)