ENDARRERIR-SE

perdre temps SV, endarrerir-se / l’execució d’una cosa, restar en retard (R-M, *)

Si esteu decidits a fer-ho, no cal perdre temps i quedar-se aquí discutint; ja podeu començar / Aquesta avaria ens ha fet perdre temps (R-M, *)

guanyar temps (ant.), fer tard (p.ext.), perdre el temps (p.ext.)