ENCURIOSIT

picar-li la curiositat (a algú) O, alguna cosa, desvetllar la curiositat a algú

Allò li va picar la curiositat de mala manera