ENCREUAMENT

pas a nivell SN, encreuament d’una carretera, d’un camí, etc., amb una via de ferrocarril al mateix nivell (EC)

Vigila! Atura’t al pas a nivell!