ENCOLOMAR

endossar el mort (a algú) SV, fer fer a algú una gestió, una feina, que tothom eludeix (EC)

Va endossar al nou venedor aquella casa que ningú no havia aconseguit vendre fins aleshores (També s’usa amb la forma endossar un mort (a algú))

carregar el mort (a algú), carregar el gegant (a algú)