ENCERTAT

tocar-hi SV, ésser encertada alguna cosa

Realment, el discurs que ha pronunciat el regidor hi toca; crec que li farà guanyar alguns vots

no tenir cap ni peus (alguna cosa) (ant.), fer al cas (p.ext.), venir al cas (p.ext.)