ENCERT

bona nota SN, circumstància afavoridora (R-M)

Ha estat una bona nota que ens hagin ofert l’aperitiu / Ha constituït una bona nota que l’orador al·ludís als darrers esdeveniments (R-M)

mala nota (ant.)

tocat i enfonsat SCoord, dit per a indicar que algú ha encertat alguna cosa

Sempre deia que això succeiria i, tocat i enfonsat, tenia raó