ENCENDRE

abrandar el foc SV, fer créixer el foc, l’incendi, etc. (IEC)

Perquè sigui una bona foguera de Sant Joan han d’abrandar el foc una mica

abrandar l’incendi

botar foc a (p.ext.), calar foc a (p.ext.)

abrandar l’incendi SV, fer créixer el foc, l’incendi, etc. (IEC)

El vent va abrandar l’incendi i d’aquesta manera va ser més difícil apagar-lo

abrandar el foc

botar foc a (p.ext.), calar foc a (p.ext.)

botar foc a SV, fer encendre / calar foc (A-M, EC)

No saben qui va botar foc al bosc el mes passat, ho estan investigant

calar foc a

abrandar l’incendi (p.ext.), abrandar el foc (p.ext.)

calar foc a SV, fer que cremi / incendiar (IEC, A-M)

El llamp va calar foc als pallers / Van calar foc a la llenya / Calar-se foc al paller (IEC, EC, EC)

botar foc a, pegar foc a

abrandar l’incendi (p.ext.), abrandar el foc (p.ext.)

demanar foc (a algú) SV, demanar foc amb un encenedor, amb llumins, etc., per a poder-hi encendre alguna cosa, especialment tabac per a fumar (EC)

Demana foc a algú / Si li demanes foc, segur que te n’ofereix / No porta mai l’encenedor, sempre demana foc als altres (EC, *, *)

donar foc (a algú) (inv.), tenir foc (p.ext.)

donar foc (a algú) SV, facilitar mitjans d’encendre un cigar, etc. / donar foc amb un encenedor, amb llumins, etc., per a poder-hi encendre alguna cosa, especialment tabac per a fumar (R-M, EC)

Sempre és ell qui dóna foc a les dones que l’envolten; és molt cavallerós / Vaig perdre l’encenedor i van haver de donar-me foc més d’una vegada (També s’usa amb el verb oferir) (*, R-M)

demanar foc (a algú) (inv.), tenir foc (p.ext.)

pegar foc a SV, incendiar / fer que cremi (A-M, *)

Els qui van pegar foc al bosc van ser jutjats i condemnats

calar foc a

tenir foc SV, tenir foc amb un encenedor, amb llumins, etc., per a poder-hi encendre alguna cosa, especialment tabac per a fumar (EC)

Tens foc? / Em queda una cigarreta, però no tinc foc (EC, *)

donar foc (a algú) (p.ext.), demanar foc (a algú) (p.ext.)