ENCARRILAR-SE

(fig.)

entrar en solc SV, començar a obrar bé (A-M)

Volen que entri en solc i per això el volen inscriure a un internat

anar per mal camí (ant.), anar per mal camí (ant.), sortir del solc (ant.), servar el solc (p.ext.), anar per bon camí (p.ext.)