ENCARA

1. denota que en tal moment una cosa continua tenint lloc

encara ara SAdv, denota que una cosa continua produint un efecte malgrat el temps transcorregut d’ençà que tingué lloc (IEC)

Encara ara li dol no haver anat a l’estrena / Encara ara li sap greu! (IEC, EC)

2. denota que una cosa té lloc malgrat els obstacles que s’hi oposen

bé que SConj, locució de vàlua concessiva que expressa la ineficàcia d’una dificultat, tot concedint la seva realitat (A-M)

Bé que et quedis, avisa’m que no te’n vas

per bé que, mal que

encara que SAdv, introdueix l’enunciació de l’obstacle malgrat el qual alguna cosa té lloc (IEC)

Encara que plogui, sortirem / Ho hauré de fer, encara que no m’agrada! / Jo crec que vindrà, encara que s’estimaria més anar a la platja (IEC, EC, R-M)

mal que, ja sia que, malgrat que, si bé, per bé que, a pesar de, ni que, per més que, ara bé

ja sia que O, encara / introdueix l’enunciació de l’obstacle malgrat el qual alguna cosa té lloc (IEC, *)

Ja sia que no vulgui cantar, ara ja s’ha compromès i ho haurà de fer

encara que, mal que, malgrat que, per bé que

mal que SAdv, malgrat que, encara que / introdueix l’enunciació de l’obstacle malgrat el qual alguna cosa té lloc (A-M, *)

Vull acabar-ho aquesta nit, per tard que sigui; mal que no hagi de dormir / Vós heu de fer això, mal que us pesi / Mal que rebentis, no et donaré un cop de mà (R-M, Fr, EC)

encara que, ja sia que, malgrat que, per bé que, bé que

ni que SConj, encara que / introdueix l’enunciació de l’obstacle malgrat el qual alguna cosa té lloc (EC, *)

Hi aniré ni que plogui / No ho diria ni que el matessin (Fr, EC)

encara que

per bé que SP, encara que / introdueix l’enunciació de l’obstacle malgrat el qual alguna cosa té lloc (IEC, *)

Sempre surt sense paraigua per bé que vegi que està a punt de ploure / Finalment ho va fer, per bé que no li agradava / Per bé que abans fossin amigues íntimes, no vol dir que ara encara ho siguin (R-M, EC, *)

encara que, malgrat que, si bé, ja sia que, mal que, bé que, tot i, per més que, ara bé

per més que SP, encara que / introdueix l’enunciació de l’obstacle malgrat el qual alguna cosa té lloc (A-M, *)

Per més que li ho expliquessin, no acaba d’entendre aquelles operacions matemàtiques / Per més que el torturin, no aconseguiran que digui la veritat (R-M, *)

per molt que, si bé, encara que, malgrat que, per bé que

per molt que SP, encara que / introdueix l’enunciació de l’obstacle malgrat el qual alguna cosa té lloc (IEC, *)

Per molt que el cridis, no vindrà

per més que

si bé SConj, fórmula intensiva del valor concessiu (A-M)

No calia que hi donessis dues capes de pintura, si bé cal reconèixer que així ha quedat molt més bé / Llavors estava serè, si bé no del tot (R-M, EC)

per bé que, encara que, malgrat que, per més que, ara bé