ENCAPÇALAR

anar al davant (d’alguna cosa) SV, presidir, encapçalar (R-M)

L’alcalde anava al davant d’aquell projecte municipal / Hi ha un moviment de promoció musical; uns amics nostres hi van al davant amb molt d’entusiasme (També s’usa amb el verb estar) (R-M)

posar-se al davant (d’alguna cosa) (p.ext.)