ENCABIR

fer lloc a SV, encabir algú o quelcom / deixar lliure una porció d’espai, fer per manera que algú hi pugui passar, s’hi pugui encabir, etc. (R-M, EC)

Al noi petit podeu fer-li lloc entre aquells dos nois que seuen al davant / Em van fer lloc perquè pogués veure bé la cavalcada / En aquest calaix farem lloc per als llegums secs (R-M, R-M, *)

fer un forat a, guardar lloc a

fer eixamples (p.ext.)

guardar lloc a SV, deixar lliure una porció d’espai, fer per manera que algú o alguna cosa s’hi pugui encabir, etc.

Si arribes d’hora a classe, guarda’m lloc / En aquesta postada guardaré lloc per als llibres que compraré per Sant Jordi

fer lloc a