ENCÈS

en flames SP, dit per a expressar que algú o alguna cosa crema, que és en combustió

Boscs en flames / Tota la ciutat estava en flames (EC, *)