ENÈRGIC

de nervi SP, dit per a referir-se a algú que té una gran energia, una gran força de voluntat / tenir energia, força de voluntat (*, A-M)

És un home de nervi (S’usa com a complement dels noms criatura, dona, home, persona, etc.) (EC)

d’empresa, d’empenta

amb nervi (v.f.), sense nervi (ant.), ànima freda (ant.), ésser un corcó de treball (p.ext.), no tenir fre (algú o alguna cosa) (p.ext.), no tenir ni fre ni aturador (algú o alguna cosa) (p.ext.), no tenir aturador (algú o alguna cosa) (p.ext.)