EMPRESONAT

a l’ombra SP, a la presó (IEC)

El van declarar culpable i li ha tocat d’estar dos anys a l’ombra, però ara té la llibertat provisional / Es van passar sis anys a l’ombra per motius exclusivament polítics (R-M)

a redossa

en llibertat (ant.), entre quatre parets (p.ext.)

a redossa SP, a la presó (A-M)

El van condemnar a tres anys a redossa

a l’ombra

en llibertat (ant.)